Calcul salarial
1.Procesarea si calculul salarial;
2. Intocmirea fluturasilor de salariu;
3. Intocmirea statelor de plata.

Raportari ANAF
1. Plata contributiilor si a taxelor in conturile de trezorerie;
2. Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la Administratia Financiara.

Relatia cu ITM
1. Intocmirea contractelor de munca si transmiterea in REVISAL;
2. Intocmirea deciziilor, actelor aditionale sau altor acte specifice si transmiterea in REVISAL;
3. Intocmirea si eliberarea adeverintelor de salarii ale angajatilor;
4. Reprezentarea in cadrul controalelor ITM;
5. Intocmirea fisei postului, pontajelor, etc.

Asigurari sociale
1. Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile medicale si indemnizatiile sociale de sanatate;
2. Verificarea, depunerea si intocmirea diverselor documente catre CASA DE PENSII;
3. Verificarea, depunerea si intocmirea diverselor documente catre AJOFM;
4. Verificarea, depunerea si intocmirea diverselor documente catre CASA DE SANATATE.