Contabilitate financiara

1. Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
2. Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
3. Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
4. Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;
5. Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
6. Elaborarea balantei de verificare lunara;
7. Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
8. Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor In bilant;
9. Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
10. Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
11. Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii;
12. Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
13. Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara;
14. Reprezentarea in fata organelor de control.

Contabilitate de gestiune

1. Contabilitatea fiselor de magazie;
2. Contabilitatea stocurilor de marfuri;
3. Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
4. Evidenta documentelor primare justificative referitoare la vanzari;
5. Contabilitatea rapoartelor de gestiune;
6. Contabilitatea importurilor si exporturilor;
7. Contabilitatea iesirilor de produse finite, de marfuri sau servicii;
8. Prelucrarea facturilor catre clienti;
9. Contabilitatea intrarilor de marfuri sau materii prime.

Supravegherea contabilitatii

1. Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societati;
2. Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
3. Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
4. Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
5. Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
6. Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
7. Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale;
8. Elaborarea balantei de verificare lunara;
9. Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
10. Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
11. Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.

Refacerea evidentei contabile

1. Corectarea erorilor de inregistrari contabile;
2. Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe;
3. Corelarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile;
4. Intocmirea documentelor emise pentru perioada refacuta.