- Expertize judiciare si extrajudiciare
- Certificare de bilant contabil
- Asistenta in calitate de expert contabil consultant in instanta
- Intocmire si certificare raport final pentru radiere de firma.
- Intocmire proiect de fuziune in caz de reorganizare prin fuziune
- Intocmire proiect de divizare in caz de reorganizare prin divizare
- Intocmire documentatii de credit