1. Diagnostic financiar si evaluari patrimoniu
2. Studii de fezabilitate in domeniul investitiilor
3. Asistarea lichidarilor in caz de faliment sau de dizolvare a unitatii, pentru executarea si contabilizarea corecta a operatiilor de lichidare a societatilor comerciale conform legii
4. Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite